...

KONTROLY KOTLŮ A SPALINOVÝCH CEST

TEL. 734 442 762


REVIZE HROMOSVODŮ A FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN

TEL. 736 424 570


objednavky@tptservis.cz

ORGANIZUJEME HROMADNÉ KONTROLY A REVIZE V OBCÍCH, KDE NABÍZÍME ZVÝHODNĚNOU CENU A DOPRAVU ZDARMA

Kontroly kotlů

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje.

Revize hromosvodů

Jako každé jiné elektrické zařízení je potřeba i na hromosvodech provádět dle příslušných norem (ČSN 341390, ČSN 62305-1-4 ed.2) pravidelné revize a kontroly. Zařízení slouží k ochraně budov, objektů a živých bytostí v nich před nebezpečnými účinky blesku. Proto z hlediska bezpečnosti lidského zdraví a majetkových škod je nezbytné toto zařízení udržovat a dodržovat termíny kontrol a revizí.

Revize fotovoltaických elektráren

Každý majitel fotovoltaické elektrárny musí dle platných norem a zákonů (především ČSN EN 62446-1) provádět pravidelnou revizní zkoušku své elektrárny a to každé 3 roky.Ceník

Cena kontrol a revizí se liší dle konkrétního místa realizace.
Cenu pro Vaši lokalitu naleznete v letáku na informační desce ve Vaší obci, nebo v letáčku ve Vaší schránce.

Vyhláška Ministerstva prostředí od září roku 2019 nově stanovuje také referenční finanční limit kontroly kotle ve výši 1585 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje bez řídicí jednotky (zejména starší typy kotlů) a ve výši 1848 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje s řídicí jednotkou (např. moderní zplyňovací a automatické kotle).

Pokud se Vám nedaří pro značku Vašeho kotle sehnat technika do výše uvedené ceny, spojte se s výrobcem Vašeho kotle. Pokud Vám ani on nebude schopen technika najít, máte svobodnou možnost vybrat si jiného, vyškoleného na daný typ vašeho kotle, ale jiným výrobcem, který bude třeba z vedlejší obce.
Kontaktujte nás


Máte dotaz? Neváhejte se na nás obrátit!

TPT SERVIS s.r.o.
IČ: 01956752
Budivojova 7
370 04 České Budějovice
Zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu C, složce číslo 21994

info@tptservis.cz
objednavky@tptservis.cz

Kontroly kotlů
+420 734 442 762

Revize hromosvodů
+420 736 424 570

(PO-PÁ 8:00-16:00)