...
...

KONTROLY A REVIZE KOTLŮ, SPALINOVÝCH CEST A HROMOSVODŮ


TEL. 734 442 762

objednavky@tptservis.cz

ORGANIZUJEME HROMADNÉ KONTROLY A REVIZE V OBCÍCH, KDE NABÍZÍME ZVÝHODNĚNOU CENU A DOPRAVU ZDARMA

Kontroly kotlů

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje.

Revize hromosvodů

Jako každé jiné elektrické zařízení je potřeba i na hromosvodech provádět dle příslušných norem (ČSN 341390, ČSN 62305-1-4 ed.2) pravidelné revize a kontroly. Zařízení slouží k ochraně budov, objektů a živých bytostí v nich před nebezpečnými účinky blesku. Proto z hlediska bezpečnosti lidského zdraví a majetkových škod je nezbytné toto zařízení udržovat a dodržovat termíny kontrol a revizí.

Revize fotovoltaických elektráren

Každý majitel fotovoltaické elektrárny musí dle platných norem a zákonů (především ČSN EN 62446-1) provádět pravidelnou revizní zkoušku své elektrárny a to každé 3 roky.Ceník

Cena kontrol a revizí se liší dle konkrétního místa realizace.
Cenu pro Vaši lokalitu naleznete v letáku na informační desce ve Vaší obci, nebo v letáčku ve Vaší schránce.

Vyhláška Ministerstva prostředí od září roku 2019 nově stanovuje také referenční finanční limit kontroly kotle ve výši 1585 Kč bez DPH (1918 Kč s DPH) pro spalovací stacionární zdroje bez řídicí jednotky (zejména starší typy kotlů) a ve výši 1848 Kč bez DPH (2236 Kč s DPH) pro spalovací stacionární zdroje s řídicí jednotkou (např. moderní zplyňovací a automatické kotle).

Pokud se Vám nedaří pro značku Vašeho kotle sehnat technika do výše uvedené ceny, spojte se s výrobcem Vašeho kotle. Pokud Vám ani on nebude schopen technika najít, máte svobodnou možnost vybrat si jiného, vyškoleného na daný typ vašeho kotle, ale jiným výrobcem, který bude třeba z vedlejší obce.
Kontaktujte nás


Máte dotaz? Neváhejte se na nás obrátit!

TPT SERVIS s.r.o.
IČ: 01956752
Budivojova 7
370 04 České Budějovice
Zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu C, složce číslo 21994

info@tptservis.cz
objednavky@tptservis.cz

Objednávky kontrol a revizí
+420 734 442 762

(PO-PÁ 8:00-16:00)