REVIZE HROMOSVODŮ

TEL. 736 424 570 / objednavky@tptservis.cz


Revize hromosvodůREVIZE HROMOSVODU (LPS)

Jako každé jiné elektrické zařízení je potřeba i na hromosvodech provádět dle příslušných norem pravidelné revize a kontroly. Zařízení slouží k ochraně budov, objektů a živých bytostí v nich před nebezpečnými účinky blesku. Hromosvod vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země. Proto z hlediska bezpečnosti lidského zdraví a majetkových škod je nezbytné toto zařízení udržovat a dodržovat termíny kontrol a revizí.

Druhy revize hromosvodu

Výchozí revize hromosvodů - Tato revize se provádí po nové montáži hromosvodu. Výchozí revizí hromosvodu se zjistí, jestli hromosvod je v celém rozsahu schopný bezpečného provozu. Tyto revize hromosvodu budete potřebovat například pro kolaudaci objektu. Revize hromosvodu se nejčastěji provádějí ve lhůtách 4 roky dle nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

Pravidelná revize hromosvodů - Tato revize hromosvodu se provádí u většiny objektů po 4 letech dle nařízení vlády č. 190/2022 Sb. Zákona č. 250/2021 Sb.. Rozhodně, by jste tuto revizi hromosvodu neměli podceňovat. Touto revizí hromosvodu zjistíte, jestli se stav Vašeho hromosvodu nezhoršil a jestli bude zapotřebí znovu hromosvod přizemnit nebo naměřené hodnoty jsou dostačující. Periodickou revizí hromosvodu a tím zjištění celkového stavu hromosvodu předejdete nebezpečí poškození Vašeho majetku nebo toho nejdůležitějšího - Vašeho zdraví. Další věc proč nepodceňovat revize hromosvodu je Vaše pojistka na nemovitost. Pojišťovna by nemusela plnit po předložení propadlé revize hromosvodu.

Mimořádná revize hromosvodů - Tato revize hromosvodu se provádí například po úderu blesku do objektu, nebo po demontáži hromosvodu ohledně opravy střechy, zateplení objektu a následné montáže hromosvodu zpět apod... Mimořádnou revizí hromosvodu se zjistí, jak byl hromosvod po úderu blesku poškozen. Po opravách střech většinou hromosvod usazuje firma, která střechu opravovala a tak by mimořádná revize hromosvodu mohla zjistit nedostatky po následné montáži.

Lhůty pro revize hromosvodu

Zřízení hromosvodu
Bežný rodinný/bytový dům
Hromosvod zřízený do 1.2009 (ČSN 341390)
5 let
Hromosvod zřízený od 1.2009 (ČSN 62305-1-4 ed.2)
4 roky

Pravidelné revize se provádí dle termínu uvedení do provozu a také podle charakteru objektu. Pokud se jedná o rizikový objekt, jsou kontroly častější. Hromosvody instalované do 1.2.2009 mají povinnost revize jednou za 5 let. U hromosvodů instalovaných po 1.2.2009 se provádí vizuální kontrola každé 2 roky. Úplná revize pak jednou za 4 roky. Při rozsáhlejších rekonstrukcí bytového domu je vyžadována mimořádná revize hromosvodu.

Proč je nutné provádět revizi hromosvodu?

  • Ochrana zdraví - prověření funkčnosti certifikovaným odborníkem.
  • Ochrana majetku - plnění pojišťovny v případě zásahu blesku či živelné události.
  • Splnění povinnosti - vyplívající z nařízení vlády č. 190/2022 Sb. zákona 250/2021 Sb.

Na domě nemáme hromosvod, musí tam být?

Hromosvod není na stavbě povinný vždy, ale jen v určitých případech.
Povinná instalace hromosvodu platí pro objekty, kde může blesk ohrozit více lidí nebo napáchat velké hospodářské škody, nebo kde by mohl způsobit poruchu, kterou by trpělo více lidí – tedy pro školy, průmyslové a hospodářské budovy, velké obytné domy, zdravotnická zařízení a podobně. U rodinných domů je nutný pouze u objektů, stojících v krajině osamoceně či na kopci, jinak závisí rozhodnutí o instalaci pouze na majiteli nemovitosti či u novostaveb na podmínkách, stanovených v rámci stavebního řízení.