REVIZE FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN

TEL. 736 424 570 / objednavky@tptservis.cz


Revize fotovoltaických elektrárenKaždý majitel fotovoltaické elektrárny musí dle platných norem a zákonů (především ČSN EN 62446-1) provádět pravidelnou revizní zkoušku své elektrárny a to každé 3 roky.


K provozování zařízení v požadovaném technickém stavu, jehož potvrzením je právě platná revize, se majitelé fotovoltaických elektráren zavázali ve smlouvě se svým distributorem (ČEZ, EON...), který má právo při porušení tohoto závazku zařízení od sítě odpojit. Pro provoz je tak nutné mít neustále platnou revizní zprávu o jejím provedení.


Měření hodnot v průběhu provádění revize má zásadní vliv na odhalení možných závad, což může včas odhalit případnou poruchu, v krajním případě i požár. Současně tak minimalizujete možné ztráty na výrobě, ale hlavně možné riziko nebezpečí či majetkové újmy.