TPT SERVIS
kontroly kotlů

Zjistit více

povinné kontroly kotlů na tuhá paliva a plyn


ORGANIZUJEME HROMADNÉ KONTROLY V OBCÍCH, KDE NABÍZÍME SLEVU A DOPRAVU ZDARMA JIŽ OD 3 A VÍCE KONTROL


Kontroly kotlů na tuhá paliva

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016. !!!Novela zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat u kotlů na pevná paliva kontrolu jednou za 3 roky!!! Vzhledem k novele zákona bude nutné, nejpozději do 31.12.2019 nechat provést kontrolu Vášeho kotle. Revizní zpráva má v souladu se zákonem platnost 3 roky.

Plynové kotle

Výrobci plynových kotlů doporučují provádět každoročně servisní prohlídku kotle, která spočívá zejména v jeho seřízení a vyčištění. Tuto servisní prohlídku by měl provádět pouze proškolený technik. Tato revize není pro fyzické osoby - nepodnikatele povinná.

Proč je nutné provádět kontrolu u kotle na tuhá paliva?

Obecní úřad může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad může mu být uložena pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20 000 Kč.

Kdo může provést povinnou kontrolu kotle?

Ke kontrole kotle na tuhá paliva i plynového kotle je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle.
TPT SERVIS s.r.o. je organizátorem hromadných kontrol kotlů v obcích. Firma má nasmlouvané techniky s oprávněním pro většinu značek kotlů.

Je nutné kontrolovat též kotel na tuhá paliva zakoupený nedávno?

I nový kotel na tuhá paliva podléhá povinnosti kontroly, jelikož v zákoně stáří kotle zohledněno není.

Jaké značky kotlů kontrolujete?

Většinu dostupných značek na území ČR i kotle, kde je výrobce zaniklý, neznámý, nebo je v zahraničí a nemá v ČR oficiální zastoupení.

Proč hromadná kontrola?

Jelikož každá značka výrobce kotlů musí jmenovat techniky, kteří mají oprávnění provádět kontrolu právě jejich kotlů, vznikají pro objednatele zbytečné náklady spojené s přepravou technika na místo kontroly. Jednou z výhod tedy je, že tyto zbytečné náklady, díky kterým zákazníci platí až několika tisícové částky, odpadají. Samozřejmostí je také snížená základní cena kontroly.

Naši revizní technici dělají detailní kontrolu a v rámci kontroly jsou prováděny tyto úkony:

 • Kontrola paliva určená výrobcem spalovacího stacionárního zdroje
 • Kontrola jmenovitého výkonu kotle
 • Kontrola emisní třídy kotle
 • Kontrola základních konstrukčních prvků spalovacího stacionárního zdroje a to konkrétně:
 • Přívod spalovacího vzduchu
 • Roštová soustava
 • Spalovací komora
 • Zatápěcí klapka
 • Vstupní a čistící otvory
 • Přívod paliva
 • Vnější izolace
 • Kontrola řídících, regulačních, měřících a zabezpečovacích prvků spalovacího stacionárního zdroje a to konkrétně:
 • Řídící jednotka
 • Regulátor množství spalovacího vzduchu
 • Havarijní termostat
 • Zařízení proti přetopení
 • Zařízení zabraňující prohoření paliva do násypky
 • Kontrola použitého palivo a způsob skladování paliva
 • Kontrola teplovodní soustavy: zajištění teploty vratné vody a akumulační nádoba
 • Kontrola odvodu spalin a spalinové cesty: napojení na spalinové cesty a zjištění kdy byla provedena poslední kontrola spalinových cest (komínu)

Výsledkem kontroly je:

 • určení zda spalovací stacionární zdroj je či není instalován v souladu s pokyny výrobce a zákonem č. 201/2012 Sb.
 • určení zda technický stav vyhovuje či nevyhovuje pokynům výrobce a zákonu č. 201/2012 Sb.
 • určení zda spalovací stacionární zdroj je či není provozován v souladu s pokyny výrobce a zákonem č. 201/2012 Sb.
 • určení zda spalovací stacionární zdroj splňuje či nesplňuje požadavky stanovené v příloze č. 11 zákona č. 201/2012 Sb.
 • určení zda je či není spalováno palivo o požadované kvalitě určené výrobce zdroje, příp. je či není indikováno spalování odpadu

Následuje doporučení našeho revizního technika k vhodnosti paliva, topné soustavě, provozu kotle, čištění kotle a spalinových cest.

CENÍK

Cena kontroly se liší dle konkrétního místa realizace.
Cenu pro Vaši lokalitu naleznete v letáku na informační desce ve Vaší obci, nebo v letáčku ve Vaší schránce.

Kontaktujte nás


Máte dotaz? Neváhejte se na nás obrátit!

TPT SERVIS s.r.o.
IČ: 01956752
Budivojova 7
370 04 České Budějovice
Zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu C, složce číslo 21994

info@tptservis.cz

+420 734 442 762
(PO-PÁ 8:00-16:30)

Zanechte nám zprávu